94.gif سلام به دوستایه خودم که منو 43.gif دوست دارند منم می گم که دوستون دارم .72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif72.gif

 می دونید؟؟ 189.gif نه !!!!188.gif نمی دونید که؟! مریض شده بودم بد جوری سرماخورده بودم اونجوری که آب دماغم اصلا واینمیستاد بعدش منم هی دماغمو گرفته بودم لای دستمال بعد دستم خسته می شد تا اینکه بابام اینقده برام سوپ 260.gif درست کرد خوردم بعدشم سر وقتم قرصامو خوردم نمی دونید که چون دخمر خوبی شدم 231.gif بابام منو برد پارکککککک79.gif171.gifبا خودم توپ87.gif  برده بود248.gif  داشتم با بابام حرف می زدم نیگا کردم دیدم ااا252.gif  توپم نیست گفتم:بابا جونممم توپممممممم کوش؟162.gifبابا 230.gif گفت: بگرد پیداش کن دخمرم؟ وسایل خودته! منم گفتم :چشم!23.gif  داشتم اطراف نیگا می کردم دیدم اااااا100.gif  دست یه آقا پسر283.gif  دویدم طرفش گفتم : آقا پسر اون توپ منه هااااااا296.gifگفت : اااا داشتم دنبالت می گشتم با هم بازی کنیم 302.gifمنم خوشحال شدم گفتم: باشهههههههه چی بازی؟162.gifپسر گفت: بیا بوتبال بازی کنیم !10.gifگفتم: فوتبال ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!87.gifگفت :نهههه بوتبال !16.gifگفتم : من اخه بلد نیستم ؟26.gifآقا پسره گفت : مداد داری ؟؟؟ 28.gif گفتم :نه مداد واسه چی؟؟؟؟188.gifگفت: تو بشین اونجا 7.gif رو چمنا منم می شینم اینجا 6.gif بعدش توپ به هم قل می دیم قبل از قل دادنم روش یه چیزی می نویسیم 195.gifمن همچین خوشم اومد گفتم : باشه!30.gifآقا پسره مدادو داد به من با توپ خودشم رفت کمی دورتر نشست 6.gif گفت :حالا بنویس قل بده !منم روش نوشتم" بابا آب داد" قل دادم رفت186.gifآقا پسر تا اینو خوند اومد به طرف من با یه حالتی196.gif  گفت: این چیه نوشتیییی؟ 197.gif گفتم: خوب" بابا آب داد" دیگه 193.gif بابام اینو یادم داده 23.gif گفت: نهههه !!!185.gif مثلا چیز قشنگ بنویس !16.gif گفتم: چی بنویسم گل 72.gif خوبه؟ گفت :نهههههههه 185.gif مثلا بنویس277.gif " آی لاف یو" 277.gif گفتم: اینو بلد نیستم بذار برم به بابام بگم یادم بده بیام بنویسم باز داد زد: نههههههه!!!185.gif  گفتم: چراااا؟؟؟؟؟24.gifگفت : آخه این یه راز بین من وتو!! 278.gif گفتم : یعنی چی؟منم تعحب کردم همچین لبامو جمع کردم 34.gif که پرسید: اسمت چیه؟؟ گفتم :خرموشناز280.gif  گفت :اااا چه اسم قشنگی منم با خوشحالی گفتم: اسم تو چیه؟ گفت: ساممم285.gifوایی همچین خوشحال شدم با خنده30.gif  گفتم : ااا به بابام من سپرده بودم به سوپریه محلمون سفارش بده واسه من یه دونه سام بخره! 17.gifبا عصبانیت دستشو گذاشت284.gif  رو کمرش سرم داد276.gif  زد: من خریدنی نیستم !!!!198.gifگفتم : حالا واسه چی داد می زنی188.gif  اگه تو همون سام اقا سوپری هم بودی به 198.gif بابام می گفتم تو رو نخره بد اخلاققققققق!!!!!268.gif202.gif 

/ 44 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اشک های مسیح

چرا هیچ کس نمی نویسه دیگه..[ناراحت]این چه مرضیه افتاده به جون ما!!

سعید

زندگی فرصت بس کوتاهیست تا بدانیم که مرگ آخرین نقطه پرواز پرستو ها نیست

سعید

با پوستراي جديد بروزم.

امیر

سلام خیلی متن جالبی بود ! بازی جالبی هم بود [چشمک] حیف که از ما گذشته وگرنه خیلی از این بازیا دوست دارم ! [نیشخند] شاد باشی فعلا

friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.

friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.

friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.

جل

سلام اگر از من يادت رفته من از شما يادم نرفته آيا هميشه دنيا اينجوريست °°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/______________________\~~~ ~~~~ ~~~~~/ _________ _________ _\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~

Jesus Tears

کجاست اون خرموشناز شیطون؟؟؟؟؟دیگه بزرگ شده؟؟؟[ناراحت]